Střední Evropa
Redakce
Obsahy SE
Summaries

Střední Evropa
revue pro středoevropskou kulturu a politiku

vydává
Institut pro středoevropskou kulturu a politiku

Institute for Central-European Culture and Politics


Šéfredaktor: Rudolf Kučera
Redaktor: Luděk Bednář

Předseda redakční rady: Zbyněk Hejda

Redakční rada:
Miroslav Balcar, Jiří Červenka, Adam Drda, Josef Forbelský, Jaroslav Formánek (Paříž), Alexander Fried, Milan Churáň, Jakub Jirsa, Helmut Kohlenberger (Salzburg), Milan Kubes, Igor Lukeš (Boston University), Pavlo Robert Magocsi (Toronto University), Gusztáv Molnár (Budapešť), Petr Placák, Bernd Posselt (Evropský parlament, Štrasburg), Marta Smolíková (ProCulture), Karel Štindl, Jerzy Targalski (Varšava)

Adresa redakce:
Vyšehradská 2
128 00 Praha 2
Czech Republic
telefon/fax: +420 224 916 860

panevropa@iol.cz