Obsah [03\2003] Strední Evropa – 117 –


VIŠEGRÁDSKÁ ČTYŘKA V KONTEXTU ZÁPADNÍHO DISKURZU IV.


Úvodní poznámka


KOMENTÁŘ

Jakou má demokracie budoucnost?
– Rudolf Kučera –


EVROPSKÝ KONVENT A INSTITUCIONÁLNÍ RÁMEC EVROPSKÉ UNIE

Konvent: metoda, ambice, příležitost
– Jan Kohout, Juraj Fogada –

O možnostiach a úskaliach reformy EÚ
– Vladimír Bilčík –

Konvent je zlom v evropských dějinách
– (Rozhovor Jana Macháčka a Luďka Bednáře za revue Střední Evropa s českým zástupcem v evropském Konventu Josefem Zieleniecem) –

Více než většina
– Bernd Posselt –

Ústava Evropské unie – cesta k jednotnému státu?
– Petr Plecitý –


PROBLÉMY DEMOKRACIE

Současné problémy evropské demokracie
– Pierre Manent –

Poučení z minulosti: americké vysvědčení z „vybudování nové společnosti“
– Minxin Pei, Sara Kasperová –

Konzervatismus a sjednocení Evropy
– Daniel Kroupa –

Svoboda a rovnost
– Eliška Wagnerová –


VISEGRÁDSKÁ ČTYŘKA

Maďarsko na prahu Evropy
– László Lengyel –

Historická a politická identita Slovenska na prahu jeho integrácie do EÚ. (Niekolko poznámok k pripravenosti slovenskej elity na vstup do Únie)
– Pavol Lukáč –


CENTRUM PROTI VYHNÁNÍM

„Jde o uzdravení“
– (Rozhovor rozhlasové stanice Deutschlandfunk s Erikou Steinbachovou, prezidentkou Svazu vyhnanců) –


CIVILIZACE

Budoucnost „dějin“. Francis Fukuyama versus Samuel P. Huntington
– Stanley Kurtz –


GLOSÁŘ

– I – Helmut Kohlenberger
– II – Jan Müller